Ztráta klíče

4800 Kč

Ztráta OTP

1800 Kč

Ztráta / Zničení RZ

1800 Kč

Ztráta zelené karty

250 Kč

Ztráta kuponu dálniční známky

1500 Kč

Nájezd více jak 1500 km po servisní kontrole

přesná cena je obsažena v obchodních podmínkách

dle OP

Porušení smlouvy

10000 Kč

Storno rezevace méně než 24 hod před počátkem

účtováno z celkové ceny plánovaného nájmu

30 %

Ukončení smlouvy před jejím vypršením

účtováno z ceny zbývajícího nájmu

30 %

Nepřevzetí vozidla v objednaném čase přistavení

pouze při objednání služby přistavení vozidla

400 Kč

Nepřistavení vozidla v objednaném čase vrácení

pouze při objednání služby vyzvednutí vozidla

400 Kč

Parkování na letišti Praha

cena za 15 min, prvních 15 min zdarma. neplatí pro přistavení vozidla

150 Kč